logo
Bibliotheek online raadplegen


Boek, auteur, titel en B-nummer


In de bibliotheek staan naast boeken ook rapporten, artikelen en tijdschriften/reeksen, ze worden hieronder alle boek genoemd.

Bij de titel en auteur zijn alle de leestekens (accent, trema e.d.) weggelaten, een ringel-S is vervangen door ss gemaakt, is ae gemaakt, en een aanhalingsteken is vervangen door een spatie.

Als er meerdere auteurs voor een bepaald boek zijn dan is alleen de eerste auteur opgenomen, met achter de naam ‘et al’. Als het boek bestaat uit bijdragen van verschillende auteurs dan is als auteur de editor of redacteur genomen, dan staat ook editor of redacteur tussen haakjes achter de naam. Als er geen auteur, editor of redacteur is maar een uitgevende persoon dan wordt de naam van de uitgevende persoon als auteur genoemd met tussen haakjes uitgever erachter.

Elke titel wordt vooraf gegaan door het unieke B-nummer van het boek, het is van vorm BXXXX of BXXX/toevoeging. Het B-nummer van het boek correspondeert met een nummer op het boek in de kast in de bibliotheek en is daar een volgnummer, zodat het materiaal snel gevonden kan worden in de kasten. Als XXXX < 5000 dan staat het materiaal in de kasten rechts van raam, anders staat het in de kasten links van het raam Dus schrijf het B-nummer op als u het materiaal in de bibliotheekkasten wilt opzoeken en bekijken, of het boek wilt lenen (lenen kan alleen door NGV-leden en bibliotheekmedewerkers).

In de kasten in de bibliotheek staat het materiaal in groepen, wat helpt bij het zoeken als geen B-nummer bekend is. Voor deze groepen, en andere nuttige informatie over de bibliotheek zie het document ‘Bibliotheekinformatie en reglement’ dat op de webpagina van de bibliotheek is in te zien, en ook op de zijkant van de boekenkast vooraan bij binnenkomst in de bibliotheek is aangeplakt.
 
Hieronder worden de nuttige mogelijkheden van de raadpleegapplicatie beschreven.

Mapvenster, actieve map, boekvenster
Direct nadat de raadpleegapplicatie is gestart, wordt links het mapvenster getoond en rechts het boekvenster. Bij de eerste keer worden in het boekvenster de boeken als tegels afgebeeld met afgekapte titels. Dit kan veranderd worden met twee van de vijf knoppen rechtsboven het boekvenster, net boven de rij alfabetknoppen. Als je namelijk (met de linker muisknop) klikt op de derde knop, de knop met drie horizontale lijnstukken erop, dan worden de boekgegevens in lijstweergave getoond. Dat is al wat overzichtelijker.
Met de vierde knop, de knop met een naar beneden wijzende pijl met daarachter vier in lengte toenemende horizontale lijnstukken, kunnen de getoonde kolommen van de getoonde lijst worden aangepast.

Klik (met linker muisknop) op die knop, dan verschijnen twee lijsten: links de lijst beschikbare kolomnamen (‘Available columns’) en rechts de geselecteerde kolomnamen (‘Selected columns’). Tussen deze twee lijsten kunnen de kolommen heen en weer gesleept worden, door op de te slepen kolomnaam te klikken (met de linker muisknop) en ingedrukt te houden en dan met de muis het boekgegeven naar de andere lijst te schuiven en daar los te laten. Zorg nu dat in de rechter lijst onder elkaar de volgende kolomnamen kolommen staan: Author (Ned. auteur), Title (Ned. titel), Subject (Ned. onderwerp) en Genre (Ned. genre). Voer deze keuze door door rechts onderaan op de knop ‘Apply’ te klikken met de linker muisknop. Zo ziet de lijst er overzichtelijk uit met alleen de boekgegevens die zijn ingevoerd.

Sommige boeken hebben geen auteur. Genre heeft een speciale betekenis, zie hierna, het genre is meestal niet ingevuld. Vervelend is dat de hiervoor beschreven lijstweergave, inclusief de genoemde kolommen, niet wordt onthouden als de raadpleegapplicatie wordt afgesloten.
 
Door met de linker muisknop op een regel met gegevens van een boek te klikken verschijnt het bladervenster, maar dat levert geen interessante aanvullende informatie op.

Links bovenaan op het mapvenster boven staat het symbool van een geopende map met daarachter de naam van de map (Eng. Folder) die actief is, dwz. van welke map de inhoud eronder getoond wordt. Zo is bv. de map AUTHOR actief direct na het starten van de raadpleegapplicatie.

Direct rechts van het mapvenster is een verticale schuifbalk waarmee geschoven kan worden door de inhoud van het mapvenster. Als met de linker muisknop op het zwarte driehoekje bovenaan het mapvenster geklikt wordt dan verschijnt de lijst van mapnamen, met als speciaal geval ‘No folders’ waarbij er geen mapvenster is, en erboven staat dan ‘FOLDERS’. Alleen de mappen Author, Subject en Genre zijn voor de ingevoerde gegevens van belang.

Algemene zoekfunctie
Rechtsboven op de blauwe balk staan vijf symbooltjes, het eerste is een loepsymbool. Klik met de linker muisknop op dat loepsymbool, dan verschijnt eronder een regel waarin vooraan staat: ‘Search…’ Klik met de linker muisknop vooraan in die regel zodat de cursor daar komt te staan. Tik het zoekwoord (of zoekwoorden) in het invulvak (het maakt niet uit of er een hoofdletter of een kleine letter gebruikt wordt, negeer verder leestekens e.d. zoals bovenaan genoemd) en geef daarna een ‘Enter’. Dan verschijnen in het boekvenster de gegevens van alle boeken met de ingetikte woord(en) in de auteurnaam, in de titel, in het onderwerp of in het genre van het boek.

Specifiek zoeken op auteurnaam
Specifiek zoeken op auteurnaam gaat met de map AUTHOR. Als de actieve map (zie de paragraaf ‘Mapvenster, actieve map, boekvenster’) niet AUTHOR is klik dan met de linker muisknop op het zwarte driehoekje na de naam van de map (of na FOLDERS als er geen map actief is en er geen mapvenster is) en kies uit de keuzelijst die verschijnt voor ‘Author’. Dan verschijnt eronder de lijst met de voorkomende auteurnamen in alfabetische volgorde, de auteurnamenlijst, met achter de auteur het aantal boeken voor die auteur. Zoek in de auteurnamenlijst naar de betreffende auteur (gebruik indien nodig de schuifbalk rechts naast het mapvenster). Als de auteurnaam gevonden is, klik dan, met de linker muisknop, op deze auteur en in het boekvenster verschijnen dan de titels van de boeken van die auteur.

Specifiek zoeken op onderwerp
Als de actieve map (zie de paragraaf ‘Mapvenster, actieve map, boekvenster’) niet SUBJECT is klik dan met de linker muisknop op het zwarte driehoekje na de naam van de map (of na FOLDERS als er geen map actief is en er geen mapvenster is) en kies uit de keuzelijst die verschijnt voor ‘Subject’. Dan verschijnt eronder de lijst met de voorkomende onderwerpen in alfabetische volgorde, met achter het trefwoord het aantal boeken voor dat onderwerp. Zoek in de trefwoordenlijst naar het betreffende onderwerp (gebruik indien nodig de schuifbalk rechts naast het mapvenster). Als het onderwerp gevonden is, klik dan, met de linker muisknop, op dit onderwerp en in het boekvenster verschijnen dan de gegevens van de boeken voor dat onderwerp.

Vaak is het aantal boeken voor een onderwerp hoog. Momenteel is het nog niet mogelijk om te zoeken op boeken met meerdere onderwerpen, dus bijvoorbeeld op ‘mineralen/kristallen’ en ‘Frankrijk’ om de boeken die over mineralen/kristallen in Frankrijk gaan. Hopelijk wordt het in de toekomst mogelijk wel te selecteren op meerdere onderwerpen. Op de computer in de bibliotheek kan wel gezocht worden op meerdere onderwerpen.

Reeks/tijdschrift
Zoals al genoemd kunnen afleveringen van een reeks of een tijdschrift ook als boeken behandeld worden. Als van een reeks/tijdschrift niet alle delen afzonderlijk in de catalogus staan dan komt die reeks/tijdschrift ook voor als boek in de catalogus. Voor de betreffende reeks/tijdschrift is dan in de titel opgenomen welke afleveringen er aanwezig zijn in de bibliotheek.

Een reeks/tijdschrift wordt getoond als gezocht wordt op woorden uit de naam van de reeks/tijdschrift. Met behulp de map GENRE kunnen nu alle reeksen/tijdschriften getoond worden. Dat gaat als volgt. Als de actieve map (zie de paragraaf ‘Mapvenster, actieve map, boekvenster’) niet GENRE is klik dan met de linker muisknop op het zwarte driehoekje na de naam van de map (of na FOLDERS als er geen map actief is en er geen mapvenster is) en kies uit de keuzelijst die verschijnt voor ‘genre’. Dan verschijnt eronder ‘reeks/tijdschrift’ en erachter het aantal daarvan. Klik dan, met de linker muisknop, op dit genre en in het boekvenster verschijnen dan de gegevens van de reeksen/tijdschriften.